Fotografické besedy a cestovatelské projekce

Cesta do říše Puya

V každodenním životě Torádžů - obyvatel hornatého vnitrozemí indonéského ostrova Sulawesi – hraje buvol nezastupitelnou roli. Setkáte se zde s nimi na každém kroku a jeho přítomnost může být leckdy alespoň symbolická, například střechy ve tvaru buvolích rohů zdobí tradiční, bohatě dekorovaná obydlí zvaná tongkonan. Především však počet a hodnota stáda předurčuje majitelovo společenské postavení a sociální příslušnost.

Nejdůležitější poslání tohoto zvířete však přichází až s jeho smrti. Úkolem rituálně obětovaného zvířete je dopravit duši nebožtíka do království smrti Puya a na dlouhé cestě mu pomoci překonat veškeré nástrahy a úskalí. V této posmrtné říši bude duše jeho pána ušetřena všech útrap pozemského světa. Čím významnější člověk, tím musí být samozřejmě jeho průvod početnější. Na počest nejvýznačnějších rodů jsou tak při pohřebních slavnostech, které mohou trvat až týden, nezřídka obětovány stovky kusů zvířat. Počet obětovaných býků dává na odiv nejen bohatství rodiny ale především její úctu k zemřelému. Pokud by totiž pohřeb neproběhl v souladu s tradicí a nebyl by důstojný sociálnímu původu zemřelého, jeho duše by nikdy Puya nedosáhla a jitřila by atmosféru na zemi.

Naopak, pokud pohřební slavnosti proběhnou podle všech regulí a s odpovídajícím počtem obětovaných zvířat, přinese to štěstí rodině i celé vesnici. Proto i ta nejchudší rodina šetří byť na jediný obětovaný kus tohoto posvátného zvířete celý život. Svou nákladností ji pohřební slavnosti leckdy finančně zcela vyčerpají. Není se čemu divit, neboť průměrná cena býků je okolo 30 000 Kč a hodnota nejpovažovanějších skvrnitých buvolů zvaných tedong bonga, se pohybuje okolo padesáti tisíc. I přesto jsou pro Toradžany smrt a pohřební slavnosti důvodem k radosti a veselí, vždyť duše milovaného člověka se odebírá do lepšího světa bez útrap...


V případě zájmu mne kontatkujte

Aktuální fotokurzy

Dárkové poukazy

Dárkový poukaz na fotografické kurzy

Na fotografické kurzy nebo workshopy z mé nabídky můžete koupit poukaz s celoroční platností jako dárek.

Kontaktujte mne